Værdier

Værdier

Plus El A/S hverdag er baseret få og simple begreber, der sidder på rygraden af os alle. Vi bruger dem i vores hverdag, når vi møder store og små udfordringer indenfor hvert vores felt.

Nærhed

Vi er tæt på vores kunder og skaber tætte relationer. Vi engagerer os i lokalsamfundet, skaber netværk og støtter synligt op om lokale aktiviteter. Vi udviser nærvær og tillid – har det godt sammen og viser det.

Troværdighed
En aftale med os, er en aftale du kan stole på. Vi skaber tryghed og er stolte af Plus El, vores håndværk og af hinanden. Vi afstemmer forventninger og leverer det, du har brug for. Vi sætter foden i jorden og siger fra, hvis vi oplever noget vi ikke kan stå inde for.
Kompetence

Vi står vagt om godt håndværk. Vi lægger vægt på faglig ekspertise og overlader ikke noget til tilfældighederne. Vi har respekt for vores fag. Standarden er i top og af høj kvalitet.

Udvikling

Vi tænker i løsninger og vækst – for os selv og for dig. Mod, virketrang og lyst til at udfordre kendetegner os. Vi er effektive, griber muligheder med et smil og lader os ikke standse af begrænsninger. Vi er nytænkende og er opdateret på nye tendenser.

Plusel værdier